45minutová kondiční jízda s instruktorem s Agenturou dopravní výchovy v Praze