45minutová kondiční jízda s Agenturou dopravní výchovy v Praze